• Бидний тухай

хэвтүүлэн эмчлэх үйлчилгээ

Цахим бүртгэл

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Үзлэгийн кабинетүүд

1. Мэс засал

2. Дотор

3. Зүрх судас

4. Нүд

5. Чих хамар хоолой

6. Эмэгтэйчүүд

7. Шүдний эмчилгээ

8. Шүдний мэс засал

9. Хүүхэд

10. Ахмад

11. Мэдрэл

Дүрс оношлогооны кабинетууд

1. ЭХО

2. Рентген харалт

3. Рентген зураг

4. Эмэгтэйчүүдийн ЭХО

5. Зүрхний ЭХОКГ

6. Зүрхний цахилгаан бичлэг

7. Дуран

8. Тархиний доплер

9. Компьютер томограмм

Background Image

Header Color

:

Content Color

: