• Бидний тухай

хэвтүүлэн эмчлэх үйлчилгээ

Цахим бүртгэл

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

АНЭ-ийн ажилтнуудад АНУ аас ирсэн Энх тайваны корпусын сайн дурын ажилтан Мерилэн МакКрью багш эмч мэргэжилтнүүдэд англи хэлний хичээл зааж, мэдлэг ур чадварыг сайжруулж эхэллээ.
Тухайн сургалтыг амжилттай явуулснаар АНЭ-ийн ажилтнуудын англи хэлний мэдлэгийн түвшин сайжирч, улмаар өөрийн хариуцсан ажлын чиглэлээр гадаад улс орнууд, ижил төстэй байгууллагуудын үйл ажиллагааг англи хэл дээр судлах, олон улсын түвшинд хэрэгжиж буй үйл ажиллагаанд хамрагдах болон шилдэг туршлага, арга аргачлалыг үйл ажиллагаандаа авч хэрэгжүүлэх боломжийг нэмэгдүүлэх юм.

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: