• Бидний тухай

хэвтүүлэн эмчлэх үйлчилгээ

Цахим бүртгэл

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

ХЭВТҮҮЛЭН ЭМЧЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХААР ИРЭХДЭЭ БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

     1, Иргэний цахим үнэмлэх.

     2, ЭМД-ийн дэвтэр. /Зурагтай, хураамжийг төлж баталгаажуулсан байх/

     3, Амбулторын карт. /Кабинетийн эмчийн заалтай байх/

     4, Зохих ёстой шинжилгээнүүдийг өгсөн байх.

     5, Ор хоногийн төлбөрийн 10%-тай тэнцэх мөнгөн төлбөрийг бэлдэж ирэх.

Background Image

Header Color

:

Content Color

: